O Nama

U vreme sve oštrije konkurencije i borbe za ulazak, ostanak i opstanak na tržištu potrebno je unaprediti svaku mogućnost do nivoa šanse i udruzivanjem osigurati prisustvo u okviru jedne industrijske grane.


Srpski Vodni Klaster SVK (Serbian Maritime Cluster- SMC) je zamišljen po organizaciji kakva već postoji u Holandiji (Maritime by Holland) čime smo zeleli da izbegnemo lutanja i zamke razlicitih pristupa, te odlučili da napravimo organizaciju koja nudi svim članovima ravnopravan status uz podjednak uticaj. Pri pri tome sve članice zadržavaju sve svoje osobenosti i mogućnost dodatnog grupisanja unutar klastera po želji ili trenutnom interesu.


Vizija

Revitalizacija sektora koji je na bilo koji način vezan za vodu. Revitalizacija, brodograđevinskog sektora, vodnog turističkog sektora, revitalizacija i unapređenje ribarstva, transporta, logistike, luka, pristaništa, jednom rečju svega što zavisi od vode. Kao referentni model uzeta je zemlja Holandija jer jednostavno predstavlja najsličniju i najrazvijeniju industrijsku strukturu u oblasti vode, rada sa vodom i na vodi uz jedan mali izuzetak jer Srbija ne poseduje more.


Strategija

Strategija je osmišljena na više nivoa.
Osnovni metod razvoja je formiranje stabilnih izvora informacija kroz udruživanje i organizovanje svih kompanija koje žele napredak, a delatnost im je vezana za vodne resurse.
Drugi nivo strategije predstavlja zajednički nastup na domaćem ali i stranom trzistu, gde bi klaster zastupao interese ćlanica i probao da omogući privlačenje investicija i fondova za sve svoje članove.
Treci nivo strategije je formiranje protoka informacija unutar klastera i u odnosu klaster okruženje.


Akcija

- Formiranje info punkta, koji će biti nucleus daljeg razvoja i organizovanja kompanija koje su zainteresovane za razvoj vodnog sektora.
- Prezentovanje jedinstvene organizacije koja okuplja kompanije koje mogu da iznesu strane i domace projekte i koje podelom projekta mogu da preuzmu kompletan završetak određenog projekta.
- Edukacija o trendovima i novim tehnologijama kao i teoretska i praktična obuka u cilju efikasnijeg poslovanja u oblasti vode.


Odnosi unutar klastera

U početnoj fazi sve kompanije iz razlicitih delova industije biće integrisane i objedinjene pod jednim imenom. Unutar samog klastera će tokom vremena verovatno biti iskristalisano više tematskih grupacija koje su u okviru nekog užeg sektora kao npr. turizam na reci, luke, marine, logistički sektor i dr.
Srpski vodni klaster (SVK) je tu da omogući funkcionisanje, prepoznatljivost i protok informacija, kao i kontakte sa svim potencijalnim strukturama od uticaja, investitorima i edukativnim centrima.Pozivamo Vas da se pridružite Srpskom Vodnom Klasteru i počnete da kreirate svoju budućnost i napredak kako lični, tako i oblasti u kojoj delujete i stvarate.